COPYRIGHT

 

 

Copyright
   

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom van Design Angel of gebruikt met autorisatie en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en / of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciŽle

privť - doeleinden.

 

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Design Angel.

 

De medische informatie is gepubliceerd met schriftelijke toestemming van: Atjo Westerhuis, WHG Dierenartsen - WHG Nieuws, 

 

 

De grafische afbeeldingen en websets zijn in bezit van Design Angel en derhalve beschermd.

 

De foto's zijn gebruikt met toestemming van de betreffende eigenaar.

 

:::::::::::::::::::::::

Mocht er onverhoopt iets op deze website voorkomen dat van U zou kunnen zijn, gelieve dit dan met op te nemen met de webmaster Design Angel. Na overlegging van bewijs van bezit (hardcopy)

zal dan vervolgens verwijdering volgen.